Náš tým

O organizátorech

Jsme členové studentské organizace IAESTE Czech Republic, konkrétně jejího pražského centra při ČVUT. Naším cílem je pomáhat studentům (nejen) této univerzity a dávat jim příležitost k rozvoji. K tomuto primárně slouží zprostředkovávání zahraničních stáží. Ročně díky IAESTE Czech republic vycestuje na stáž více než 100 Čechů. Také jsme autory Průvodce prváka ČVUT nebo se zabýváme právě přípravou kariérního veletrhu iKariéra. Na podzim připravujeme projekt Den iKariéra. Veškerou práci související s IAESTE děláme dobrovolně a ve svém volném čase, stejně tak jako členové ostatních center po celé České republice. Některá z těchto center také organizují veletrh iKariéra v souvislosti se svým místem působení. IAESTE Czech Republic je součástí celosvětové studentské organizace IAESTE A.s.b.l.. IAESTE je zkratkou pro The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience. Organizace působí ve více než 85 zemích světa.

Partneři