CV = Základní kámen


Solidní CV je naprostý základ, zanechá v personalistovi první důležitý dojem, který už nemusíte mít možnost nikdy změnit. POZOR! Prvním posouzením ANO/NE stráví personalista v průměru 6 sekund! Proto musí být Vaše CV jasné, stručné a přehledné. Váš životopis musí na první pohled zaujmout personalistu tak, aby mu byl ochoten věnovat více času a pročíst si podrobněji informace o Vás.

Čeho se vyvarovat!

  • pravopisných chyb a překlepů (možná se budete divit, jak špatný obraz to na vás během pár vteřin hodí)
  • přehnané délky (1, maximálně 2 strany)
  • názvu souboru, který neobsahuje Vaše jméno (jak ho pak na disku najdou?)
  • vždy použijte PDF a ne např. Word

Struktura CV a tipy z praxe

  • Obligátním úvodem CV jsou Vaše OSOBNÍ ÚDAJE. Konkrétně se jedná o Vaše jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresu, telefon a mailovou adresu. Vhodné je také přiložit Vaši fotografii. Tip: Zpracujte si také dobrý profil na LinkedInu a uveďte na něj odkaz. Většina personalistů jej používá a Váš profil na něm ocení jako bod navíc.
 
  • Dalším a nejdůležitějším bodem jsou Vaše PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI. Seřaďte je chronologicky od nejnovějších po nejstarší. U všech zkušeností vypište název zaměstnavatele a název pracovní pozice, kterou jste zastávali. U jednotlivých pozic napište měsíc a rok nástupu a odchodu. Tip: V několika krátkých větách popište, v čem Vaše práce spočívala, popřípadě jakých úspěchů jste na dané pozici dosáhli (např. realizace úspěšného projektu, vedení určitého počtu lidí). Buďte konkrétní a své úspěchy na dané pozici vždy kvantifikujte (vedoucí oddělení 20 specialistů, atd.).
 
  • Následující část svého životopisu zaměřte na Vaše VZDĚLÁNÍ. Opět je seřaďte chronologicky od nejnovějších po nejstarší. Studium popište pomocí názvu školy, oboru studia, získaného titulu a roku dokončení. Pokud stále studujete, uveďte plánovanou dobu dokončení. Tip: Jestliže téma Vaší bakalářské, diplomové práce koresponduje s pozicí, na kterou se hlásíte, určitě jej ve svém CV vypíchněte. Podělte se i o jiné absolvované kurzy a školení (např. soft skills) a uveďte jméno instituce, u které jste danými kurzy prošli.
 
  • Předposledním oddílem jsou Vaše DOVEDNOSTI (SKILLS). Prvním bodem je Vaše znalost cizích jazyků, doporučujeme ohodnotit Vaši schopnost pomocí evropského systému CEFR. Jedná se o velice přehledný systém, kvantifikující Vaše znalosti od úrovně začátečníka - A1, po naprostého mistra jazyka - C2. Dalším bodem je Vaše umění používat specializované programy vztahující se k Vašemu oboru. Výrazným plusem je také řidičský průkaz. Tip: Absolvovali jste jazykovou zkoušku či speciální kurz na nějaký program? Rozhodně jej zde uveďte!
 
  • Závěrem je vhodné uvést Vaše KONÍČKY a ZÁLIBY, kterým se věnujte ve volném čase. Tip: Vyberte ty záliby, které se podle Vašeho názoru mohou mít spojitost s místem, na které se hlásíte.
Ukázka životopisu

A jak na motivační dopis!?!


Pro začátek si musíme ujasnit, k čemu motivační dopis slouží. Motivačním dopisem sdělujete, proč jste právě Vy tím vhodným člověkem, kterého by firma měla na dané místo příjmout. Dobře napsaný motivační dopis vzbudí u personalistyzájem poznat Vás osobně a pozvat Vás na pohovor.

Důležité body, které by měl motivační dopis splnit:

Čeho se naopak vyvarovat:


Jan Bezejmený
Email: brno@iaeste.cz
Telefonní číslo: 609 333 111

Martina Nováková
Jaderná elektrárna Dukovany
Dukovany 269
675 50 Dukovany

12. dubna 2016
Vážená paní Nováková,

rád bych se zúčastnil Letní univerzity v Jaderné elektrárně Dukovany v roce 2016. Jmenuji se Jan Bezejmenný a jsem studentem třetího ročníku bakalářského oboru Strojní inženýrství na Fakultě strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně.

Ocenil bych možnost zúčastnit se Letní univerzity, protože je energetika dle mého názoru jeden z nejdůležitější a nejzajímavějších oborů, a proto jsem již podal přihlášku na navazující studium v oboru Energetické inženýrství. Již dlouhou dobu zastávám názor, že jaderná energetika je jedna z nejefektivnějších a nejbezpečnějších cest, jak vyrábět elektrickou energii a rád bych vstoupil do prostor Jaderné elektrárny Dukovany a dověděl se mnoho jistě zásadních informací od renomovaných odborníků vaší firmy důležitých pro mé další studium a kariéru. Po ukončení mého studia bych rád našel uplatnění v energetickém sektoru a zapojil se do zlepšování podvědomí veřejnosti o správně nastaveném energetickém mixu a výhodách jaderné energetiky.

Během svého studia jsem načerpal informace ze základních kurzů Termomechaniky a Hydromechaniky. Uvědomuji si, že mnou zatím načerpané znalosti nejsou dostatečné, ale mohu nabídnout svůj zájem o oblast energetiky, touhu cílevědomě se zlepšovat v oboru a zvláště dobré základy matematiky, fyziky, chemie, pevnosti pružnosti a termomechaniky.

Již více než rok jsem členem mezinárodní studentské organizace IAESTE. Vaše firma je stálým partnerem naší organizace a účastní se téměř všech našich projektů. Osobně jsem se podílel na organizaci Veletrhu iKariéra v minulém roce v Brně, jehož jste byli spokojenými účastníky.

Přečtěte si prosím můj přiložený životopis a kontaktujte mě prosím ohledně data výběrového řízení. Velice rád Vás poznám osobně a zúčastním se pohovoru.

Se srdečným pozdravem,

Jan Bezejmenný